Textbidrag: Musiklyrik, Populär Poesi nummer 36, Mundo, Quarta, 21. Fevereiro 2018

amanda@popularpoesi.se / red@popularpoesi.se

Välkommen att lämna ditt bidrag senast den 21 februari! Det kan vara allt från essäer till recensioner och artiklar. Din text behöver inte ha med numrets tema att göra.

Textbidrag: Musiklyrik, Populär Poesi nummer 36

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não