Stāsti par cilvēku: vēsturnieka Jurija Sļozkina lekcija, Mundo, Sexta, 16. Fevereiro 2018

***ENG below***

Ar lielu prieku piektdien, 16. februārī, plkst. 18.00 aicinām uz izcilā vēsturnieka Jurija Sļozkina (Yuri Slezkine) vieslekciju “Krievijas revolūcijas dzīve un nāve” (The Life and Death of the Russian Revolution).

Pasākums notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā) akadēmisko lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” ietvaros.

Vieslekcija notiks angļu valodā. Diskusijas laikā jautājumus varēs uzdot arī krieviski. Ieeja bez maksas un iepriekšējas pieteikšanās.

Par lekciju:
Šajā lekcijā tiks apskatīta pirmo boļševiku dzīve kopš brīža, kad viņi iestājās apokaliptiskajā sektā, kas tolaik bija pazīstama kā “jauna veida partija”, līdz pat laikam, kad vairums šo aktīvistu tika arestēti par terorismu un nodevību. Lekcijā tiks runāts par saikni starp boļševiku privāto dzīvi un mileniārajām cerībām, vienlaikus cenšoties aizrakties līdz sociālisma priekšlaicīgās bojāejas cēloņiem. Lekcijas pamatā ir Sļozkina jaunā grāmata "The House of Government: A Saga of the Russian Revolution" (Princeton, 2017), kas ir vēsturiski etnogrāfisks pētījums Maskavas centra dzīvojamo ēku kompleksā, kur savulaik tikuši izmitināti partijas vadības pārstāvji, tostarp arī daži slaveni latviešu boļševiki.

Par lektoru:
Jurijs Sļozkins (Yuri Slezkine) ir vēstures profesors Kalifornijas Universitātē Bērklijā (University of California, Berkeley). Viņš ir trīs plaši lasītu un augsti novērtētu grāmatu autors. "Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North" (Cornell, 1996) vēsta par Krievijas impērijas un padomju varas centieniem pārveidot ziemeļu tautas. "The Jewish Century" (Princeton, 2006) ir ieguvusi National Jewish Book Award (un tulkota arī lietuviski). Nesen iznākušo "The House of Government: A Saga of the Russian Revolution" (Princeton, 2017) par gada grāmatu atzinuši tādi izdevumi kā "The Guardian" un "Le Monde", un to savā redaktora izlasē iekļāvis arī "The New York Times". Vairāk informācijas par grāmatu (kā arī tās treileris!) pieejams izdevniecības mājaslapā:

Gaidām visus interesentus!
-----

The Latvian Association of Anthropologists, in collaboration with the National Library of Latvia, cordially invites you to the upcoming public talk in our Narrating the Human series.

Date: Friday, 16 February 2018
Time: 18:00
Location: AsiaRes Reading Room (Level M), National Library of Latvia, Mūkusalas iela 3
Speaker: Prof. Yuri Slezkine, University of California, Berkeley
Title: The Life and Death of the Russian Revolution

About the talk:
The talk will follow the lives of the original Bolsheviks from the time they joined the apocalyptic sect known as “the party of a new type” to the time most of them were arrested for terrorism and treason. It will focus on the connection between private lives and millenarian expectations and attempt to clarify the reasons for socialism’s premature demise. It will be based on Slezkine's new book, "The House of Government: A Saga of the Russian Revolution" (Princeton, 2017), a historical ethnography оf a residential complex in central Moscow that served as a home for top Party officials (including some prominent Latvian Bolsheviks).

About the speaker:
Yuri Slezkine is the Jane K. Sather Professor of History at the University of California, Berkeley. He is the author of, among other publications, three widely read and highly acclaimed books: "Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North" (Cornell, 1996); "The Jewish Century" (Princeton, 2006; won the National Jewish Book Award); and "The House of Government: A Saga of the Russian Revolution" (Princeton, 2017), which was listed among the best books of 2017 by such publishers as "The Guardian" and "Le Monde" and selected as a "New York Times" Editor’s Choice book. Read more about the book (and find its trailer!) on the publisher's website:

Event language: English (Q&A in English and Russian)
Admission: free

We look forward to seeing you at the event!

Stāsti par cilvēku: vēsturnieka Jurija Sļozkina lekcija

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não