17. Fevereiro 2018 - 19:00 até 20:30

Solus Christus / Egyedül Krisztus / Numai Hristos, Mundo, Sábado, 17. Fevereiro 2018

//HU//
Solus Christus
/Egyedül Krisztus/

"A valódi érték (túl a publikációk zűrzavarán, a kommunikáció örök békéjében és csöndjében) terített asztal, amihez mindenki hivatalos, ahol mindenki jóllakhat, anélkül, hogy bárkit is megrövidítene. Isteni kontextusban: legtöbbször más, aki az értéket megéli, s megint más, aki esetleg megírja. Mit számít? Isten az, s egyedül ő az, aki ír: a történések szövetére, vagy a papírra."
/Pilinszky János/

Táncszínházi előadásunk a reformáció értékeinek jelenvalóságáról szól, miként azok szervesen beépültek életünkbe, mindennapjainkba, mindmáig meghatároznak minket, akár akarjuk azt, akár nem. A szóban forgó értékeket ugyanis nem mosta el az idő, nem kezdte ki a változás, itt és most is hatnak, elevenek, igaz, többnyire öntudatlanul, észrevétlenül. A reformációnak köszönhető többek közt a vallási és a világi élet átjárhatósága: a szekularizáció eredetileg az egyházi földek kisajátítását jelentette, majd az „elvilágiasodás” folyamatát is. A „lelkiismereti szabadság” úgyszintén vallási érték volt, a reformátorok teológiai vitáiban (harcaiban) született, s vált belőle később a mindenkori világban tevékeny ember méltóságának, öntudatának talapzata. Táncszínházi előadásunk központi gondolata tehát ez: a reformáció értékei nem muzeálisak, hanem elevenek, itt és most, jelenünkben is valóságosak, cselekedeteink, ön- és valóságismeretünk mélyrétegében mindmáig jelenvalók.
Károlyi - vizsolyi – biblia:
Móz. I:26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Előadja a Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar
Közreműködik a Szent Efrém Férfikar, Hétlépés Táncegyüttes és Palyov Attila
Koreográfusok: Furik Rita, Juhász Zsolt, Mihályi Gábor
Koreográfus asszisztens: Bonifert Katalin
Zene: Dulai Zoltán, Bubnó Tamás, Kelemen László
Jelmeztervező: Furik Rita
Fényterv – videó projekció: Lendvai Károly
Produkciós vezető: Letenyei Gábor
Rendező: Juhász Zsolt

Az előadás időtartama várhatóan 70 perc szünet nélkül


//RO//
Solus Christus
/Numai Hristos/

„Valoarea adevărată (dincolo de harababura publicaţiilor, în pacea şi liniştea eternă a comunicaţiei) este o masă îmbelşugată, la care suntem ** toţii invitaţi, unde toţi pot mânca pe săturate fără să păgubească pe oricine. Într-un context divin: de cele mai multe ori, cel care trăieşte valoarea şi cel care eventual o scrie nu sunt aceiaşi. Ce contează? Numai Dumnezeu este cel care scrie: pe ţesătura întâmplărilor, ori pe hârtie.”
/Pilinszky János/

Spectacolul nostru vorbeşte despre valorile mereu actuale ale Reformei Protestante, aşa *** acestea au devenit o parte organică a vieţii noastre cotidiene, şi ne definesc până în ziua de azi, indiferent dacă vrem sau nu. Asta pentru că aceste valori nu au fost şterse de timp, nu au fost degradate de schimbări, ele au un impact şi astăzi, sunt vii – sigur, mai ales în subconştient, pe neobservate. Reforma a adus ** sine, între altele, o legătură vie dintre viaţa religioasă şi cea profană. Secularizarea a însemnat, iniţial, exproprierea terenurilor bisericeşti, iar mai târziu, procesul de a deveni secular. „Libertatea de conştiinţă” a fost, de asemenea, o valoare religioasă, născută în disputele (luptele) teologice ale reformatorilor, şi devenită ulterior soclul demnităţii, conştiinţei omului activ în lume. Aceasta este, aşadar, ideea centrală a spectacolului nostru de teatru-dans: valorile Reformei nu sunt valori muzeale, ci vii, reale aici şi acum, în prezentul nostru, mereu prezenţi în adâncimile gesturilor noastre, ale cunoştinţei despre lume şi despre noi înşine.
Geneza 1:26 „Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Interpretat de Ansamblul „Duna Művészegyüttes” şi Formaţia „Göncöl”
Participă Corul Bărbătesc „Szent Efrém” şi Palyov Attila
Coregrafi: Furik Rita, Juhász Zsolt, Mihályi Gábor
Asistent coregraf: Bonifert Katalin
Muzica: Dulai Zoltán, Bubnó Tamás, Kelemen László
Costumele: Furik Rita
Lumini – proiecţie video: Lendvai Károly
Şef producţie: Letenyei Gábor
Regia: Juhász Zsolt

Durata estimată a spectacolului: 70 de minute fără pauză

Solus Christus / Egyedül Krisztus / Numai Hristos

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não