Konverents Muutuste Aeg 2018 - Конференция Время Перемен 2018, Mundo, Sábado, 03. Fevereiro 2018

ARMSAD VENNAD JA ÖED KRISTUSES!
ДОРОГИЕ БРАТьЯ И СЁСТРЫ ВО ХРИСТЕ!
/Roomlastele 12:1,2 - k Римлянам 12:1,2/


Kutsume taas Jumala armust kõiki kristlasi kokku meie Eesti erinevatest kogudustest ja konfessioonidest, erineva kultuurilise tausta ja keelega kogukondadest, et koos kiita ja ülistada elavat Jumalat, meie lunastajat Jeesust Kristust ning saada uuesti täidetud Tema Püha Vaimuga!
**Мы приглашаем всех христиан из различных общин и конфессий Эстонии, с разным происхождением, говорящими на разных языках, вместе восхвалить и прославить живого Бога, нашего искупителя Иисуса Христа и снова наполниться Его Святым Духом!

Meil on AEG TEGUTSEDA, aga on samuti MUUTUSTE AEG!
Me ootame ärkamist, aga peame enneköike ise ärkama! On viimane aeg! On aeg tuua oma elu pühaks ohvriks, uuendada oma meeled ja hoiduda saamast selle maailma sarnaseks.
Issand valmistab oma rahvast löikuseks, sest pöllud juba valendavad!
Tuleme kokku, lubame Issandal rääkida meie vastu, saame kosutatud ja üles ehitatud köik KOOS!
**Это ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ, а также это ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!
Мы ждем пробуждения, но прежде должны мы сами проснуться! Это последнее время! Время принести свою жизнь в жертву святую, обновить свои умы и не становиться подобными этому миру.
Господь готовит свой народ к жатве, потому что поля созрели!
Соберёмся, позволим Господу говорить нам - ВМЕСТЕ мы укрепимся и обновимся!

Jeesuse palve Isale oli, et me oleksime ÜKS - ka siin meie väikesel Eestimaal.
**Молитва Иисуса к Отцу была, чтoбы мы были ЕДИНЫ - также здесь, в нашей маленькой Эстонии.

Tule, ole önnistuseks ja saa ise õnnistatud!
**Приходи, будь благославением и будешь сам благославлён!

- Konverents on EESTI ja VENE keeles, otsetõlkega
- Pildiraadio otseülekanne, tõlge inglise keelde 2. kanalil
- **Конференция на эстонском и на русском языке, с переводом
- Прямя трансляция по Pildiraadio, перевод на английский
язык по каналу 2

NB!
Osalustasu / Оплата за участие: á 10 EUR

Konverents Muutuste Aeg 2018 - Конференция Время Перемен 2018

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não