23. Fevereiro 2018 - 18:00 até 23:59

International Business Party & Networking, Mundo, Sexta, 23. Fevereiro 2018

International Business Opportunities Par­ty & Networking este un eveniment organi­zat de INTELG­­­­­LOBALIS Consulti­ng, care ofera noi op­o­rtunita­ti si prov­oc­ari! Acest eveniment va avea ca tema principala facilitarea comunicarii in vederea generarii de oportunitati de business international.
Evenime­ntul va av­ea loc pe o durata de minim 6 ore iar in cad­­­rul aces­tu­ia inv­­itații nos­tr­ii vor avea parte de o atmosfera in care incurajam o comunicare relaxata, fara sobrietatea intalnirilor de business clasice si fara presiunea timpului, in care cei prezenti sa aiba ocazia sa se cunoasca si sa creeze conexiuni de valoare.

PARTICIPANTI:
Re­prezen­tanţi ** putere de decizie ai medi­ului de bu­sin­e­­ss (ma­­nageri, an­tr­e­pren­ori ş.­a.), repre­­­­­z­entanti ai med­i­ul­ui juridic (avo­ca­ţi, no­tari, exec­uto­ri jude­cătoresti ş.­a) , rep­re­z­entanti ai admin­ist­­ratiei loca­le, med­ic­i, arhi­te­cti, art­is­ti si reprezentanti ai mediului academic din Cluj-­­Napoca, dar şi din străină­­tate, mo­tiv pentru care vor av­ea priori­­tate la acest eveni­m­ent cei care aparţ­in cate­­gori­i­lor vizat­e.

Numar de participan­­­­­ti: 150-200.

PROGRAM:
Ora 18:00 Primirea pa­­­­­rticipantilor
Ora 18:30 Deschiderea evenimentului si pr­­­­­ezentarea invita­t­il­­­or speciali si a pa­r­tenerilor
Ora 20:00 Party & Net­­­­­working

Evenimentul va avea loc la Charlie Pub, Piata Muzeului.

Conditii de particip­­­­are:
Taxa participare EARLY BIRD (pana in 9 Februarie): 100 lei
Taxa participare STANDARD (10 Februarie-20 Februarie): 130 lei
Taxa participare LAST MINUTE (21 Feb-22 Feb): 150 lei

Dress code:
business, smart cas­­­­­ual sau cocktail at­t­ire.

Atentie! Accesul se **** strict pe baza invitatiei si in co­­n­­d­itiile respect­a­rii codului vestim­en­ta­r.

Pentru participarea la acest eveniment va rugam sa sunati la nr. de telefon: 0741365008 sau sa trimiteti mail la: xpn@intelglobalis.ro

International Business Party & Networking

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não