Idemo na ples! - Andemo balar!, Mundo, Sexta, 09. Março 2018

U sklopu javnoga poziva Istarske županije za podnošenje projektnih prijedloga iz zavičajne nastave, odlučili smo istražiti tematiku koja će, nadamo se, privući pozornost učenika, ali i vas koji nas vjerno pratite. Temeljni je cilj projekta "Idemo na ples!" istražiti aspekte kulture okupljanja i provođenja slobodnog vremena mladih 60' i 70' godina prošlog stoljeća na području Bujštine. Multidisciplinarnim se pristupom žele obuhvatiti različiti vidovi provođenja slobodnog vremena u navedenom razdoblju, s posebnim naglaskom na večernja druženja i izlaske.
U pripremnoj će fazi istraživanja profesori uključeni u projekt provesti pripremne radionice na kojima će učenike upoznati s predmetom istraživanja i svim etapama njegove realizacije. Učenici će pod vodstvom mentora istražiti postojeću literaturu i provesti terensko istraživanje koje uključuje provođenje intervjua s ispitanicima ciljne skupine te prikupljanje video, audio i fotografskog materijala. Učenici uključeni u medijsku skupinu popratit će sve etape istraživačkog procesa koji će u konačnici rezultirati stvaranjem kratkog dokumentarca o istraživanom fenomenu. U završnoj se fazi projekta predviđa tiskanje informativne brošure te organizacija multimedijalne izložbe.
Kako bismo što uspješnije i vjerodostojnije rekonstruirali ovaj djelić naše zavičajne povijesti, pozivamo sve vas koji nas pratite da se uključite u projekt! Ako ste svoje tinejdžerske dane proživjeli u navedenom razdoblju, podijelite s nama svoja iskustva, sjećanja, fotografije i ostale materijale. Svoje komentare, sjećanja, anegdote i fotografije možete objavljivati na ovoj stranici ili nam se javiti na e-mail adresu . Naši učenici i njihovi mentori već su na zadatku i s veseljem će dočekati svaki vaš doprinos!

Idemo na ples! - Andemo balar!

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não