05. Janeiro 2018 - 19:00 até 21:00

Gün Zileli Söyleşisi, Mundo, Sexta, 05. Janeiro 2018

Komşu Sohbetleri’nin bu haftaki misafiri Gün Zileli. Devrimci mücadele ile yaşanmış bir ömür, öz eleştirinin bu topraklarda gördüğü en nadide vakanüistliği. Moderasyonunu Enis Rıza Sakızlı’nın yapacağı söyleşiyle yakın siyasal tarihimize keyifli bir seyre çıkıyoruz.

Gün Zileli Söyleşisi

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não