Ερώτηση στους αναγνώστες, http://www.facebook.com/xamparelos, Sábado, 18. Setembro 2021

Θελω να πεισετε Τον Ο Κορυφαίο Απαγγελίστα να ερμηνεύσει ένα νέο ποίημα μου .
Υ.Σ. Σκέφτομαι να μην ανεβάσω κανένα καινούριο ποίημα μου μέχρι να το απαγγείλει

Ερώτηση στους αναγνώστες

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não