ยอดเขาคินาบาลู...ดูซิว่าจะแค่ไหนกันเชียว, Mundo, Quinta, 05. Abril 2018

รายละเอียดการเดินทาง

[05.04.18]
· เจอกันที่สนามบินดอนเมืองเวลา 05.30 น. เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่เวลา 07.10 น.
· บินลัดฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
· จากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ บินตรงโดยสายการบินในประเทศมาเลเซีย ไปยังสนามบิน Kota Kinabalu
· ถึงสนามบิน Kota Kinabalu เวลา 03.10 น. โดยประมาณ
· หลังจากนั้นเดินทางด้วยรถตู้ไปยัง Kinabalu Park เพื่อทำการ Registration และเข้าที่พัก ที่ Serindit Hostel
· รับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่ Rainforest Restaurant และพักผ่อนตามอัธยาศัย

[06.04.18]
· ตื่นเช้า 5.30 เพื่อรับประทานอาหารเช้าร่วมกันที่ Rainforest Restaurant ตอน 6.00 น. แล้วเริ่มออกเดินทางไปที่อุทยาน Kinabalu Park เวลา 7.00 น.
· ทำการ Check-in และทำบัตรปีนเขากันที่อุทยาน และรับคูปองอาหาร รวมทั้ง อาหารกลางวัน ไปกินระหว่างทาง
(*ใครกลัวไม่อิ่มสามารถซื้อตุนไปกับตัวเองได้นะครับ เพราะมันมีแค่ผลไม้ แซนวิชและน้ำ 1 ขวด เท่านั้น)
· หลังจากนั้นก็ไปติดต่อหาไกด์นำทาง และนั่งรถต่อไปยังจุดเดินเท้าที่ Timppohon Gate
· เริ่มเดินขึ้นเวลาประมาณไม่เกิน 9.00 น. ไปยังจุดที่พัก Laban Ranta ใช้เวลาเดินประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคน
· Check-in ที่ Laban Ranta หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
· พักผ่อนตามอัธยาศัย กินข้าวไปดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก

[07.04.18]
· แหกขี้ตาตื่นตั้งแต่ตี 1 เพื่อมารวมพลและรับประทานของว่างและเครื่องดื่มรองท้อง
· เริ่มออกเดินเท้ากันตั้งแต่ตี 2 เพื่อไปให้ถึงจุด check – point ก่อน 05.00 น. (หากไม่ถึงตามเวลาเขาจะไม่ให้ขึ้นยอดนะครับ)
· หลังจากเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันจนหายเหนื่อยแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มเดินลง โดยเวลาประมาณ 7.00 น.
· หลังจากนั้นลงมารับประทานอาหารเช้าร่วมกันที่ Laban Ranta โดยเวลาประมาณ 9.00 น.
· Check out ก่อน 10.00 น. เพื่อลงมารับประทานอาหารห้องอาหารด้านล่างของอุทยาน (ไม่ควรลงมาเกิน 14.30 น.)
· หลังจากเสร็จภารกิจพิชิตยอดเขาคินาบาลูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเดินทางกลับเข้าตัวเมือง Kota Kinabalu โดยรถตู้ที่เช่ามาวันแรก
· รับประทานอาหารเย็น (Seafood) ที่ในตัวเมือง Kinabalu เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

[08.04.18]
· Check-out และรับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ยอดเขาคินาบาลู...ดูซิว่าจะแค่ไหนกันเชียว

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não