เกาะนาวโอพี ประเทศพม่า ราคา 7,000 บาท เดินทาง 7-9เม.ย. จอง 0909592429, Bangkok, Sexta, 06. Abril 2018

เป็นเกาะส่วนตัว แนวเกาะชัย มีทุ่งดอกไม้สมบูรณ์แห่งทะเลอันดามัน ประเทศเมียนมาร์ ราคาผู้ใหญ่ 7,000 บาท เด็ก 6,500 บาท

เดินทาง 06-08 เม.ย.
*** ใช้บัตรประชาชนเท่านั้น ***

โปรแกรม 1 Day Trip ท่าเรือแกรนด์อันดามัน (ระนอง) - เกาะนาวโอพี (พม่า)

Day 1
19.00 เจอกันที่จุดนัดพบ ปั้มน้ำมันปตท. ติดกับกองพันทหารราบที่ 1 ตรงข้าม ม.หอการค้า ถ.วิภาวดีรังสิต

Day 2
05.00 น. ทำธุระส่วนตัวที่จุดพักรถ และเตรียมขาสั้น เตรียมแช่น้ำแร่ธรรมชาติที่บ่อน้ำแร่

06.30 น. ทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1 - เมนูหลากหลาย ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกไก่ทอก/ต้ม โรตีหลากหลายรสให้เลือก เช่น โรตีพิสซ่า โรตีไส้กรอก โรตีฝอยทอง ไส้กรอกทอด ข้าวต้ม ขนมปังหน้ากล้วย แกงไก่ เป็นต้น)

08.00 น. พร้อมกันที่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน จ.ระนอง ทำเอกสารผ่านแดนเข้าออกประเทศและเอกสารเข้าเมืองพม่า (เกาะสอง) จากนั้นเดินทางสู่เกาะนางโอพีโดยสปีดโบ้ท

11.00 น. เดินทางถึงเกาะนางโอพี เตรียมดำน้ำหาดมาดาม / เกาะ The Letter / อ่าวดอกไม้

12.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) แบบบุฟเฟ่ ที่เทอเรสริมหาด บริการอาหาร / เครื่องดื่ม / ผลไม้

13.00 น. พาทุกท่านชมแนวปะการังที่สมบูรณ์หน้าหาดเช่น ทุ่งดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนและฝูงปลานานาชนิด

16.00 น. เปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมเดินทางออกจากเกาะนางโอพี มุ่งหน้าสู่ท่าเรือแกรนด์อันดามัน

18.00 น. เดินทางถึงท่าเรือแกรนด์อันดามันโดยสวัสดิภาพ และเดินทางเช็คอินเข้าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน และรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 ) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3

07.00 น. ทารอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ณ.รีสอร์ทที่พัก)

09.00 น. เช็คเอาท์ นำสัมภาระขึ้นรถ เดินทางกลับกทม.

12.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5 - ไม่รวมค่าใช้จ่าย ณ.คุณนายสาหร่าย) ซื้อของฝาก ผลไม้ใต้ตามฤดูกาล ** ทุเรียนไม่สามารถซื้อขึ้นรถได้ค่ะ **

23.55 น. เดินทางถึงกทม. โดยสวัสดิภาพ

ราคา ผู้ใหญ่ ท่านละ 7,000 บาท เด็ก 6,500 บาท / 8-10 คน จองทริป 3,500 บาท ชำระส่วนที่เหลือในวันเดินทาง
*** เดินทางเอง - ทัวร์เกาะนางโอพี 1 Day Trip ราคา 4,000 บาทต่อท่าน***
ราคาเดียวทั้ง Join Trip และ Private Trip ( รับส่งฟรีถึงบ้านท่าน ใน กทม. ชั้นใน 1 จุด และเส้นทางผ่านอีก 1 จุด )

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
- ค่าที่พัก 1 คืน
- ค่าอาหาร 4 มื้อ + น้ำดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่ายานพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี)
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปไกด์และทีมงาน

*** การจองทัวร์ทุกโปรแกรม ***
1. โทรจองที่นั่ง 090-959-2429 ส่งสำเนาบัตรที่ไลน์ @biggietravel
2. โอนเงินจองตามโปรแกรมกำหนด กสิกร 640-2-17582-4 ชื่อ อรรัตน์ กุลพรุก สาขา โลตัส วังหิน ส่วนที่เหลือ ชำระในวันเดินทาง
3. เขียนชื่อทริป ชื่อจริง นามสกุล และเลขที่นั่ง บนสลิปโอนเงิน และถ่ายรูปส่งมาที่ LINE : @bigtravel หรือ inbox มาในเฟสบุ๊ค Biggie Travel
4. ทางบรืษัทจะยืนยันและตอบรับ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการจอง
5. เก็บสลิปให้สตาฟในวันเดินทาง

-- เงื่อนไขการเดินทาง --
1. โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

- Biggie Travel ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน


*** ทุกทริปมีสตาฟไว้ดูแลประสานงานโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ***


ททท. 12/02219

เกาะนาวโอพี ประเทศพม่า ราคา 7,000 บาท เดินทาง 7-9เม.ย. จอง 0909592429

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não