3.Ulusal Antalya Aile Hekimliği&1.Aile SağlığıElemanlarıKongresi, Mundo, Quinta, 05. Abril 2018

Kongre süresince ilginizi çekeceğine inandığımız konular, alanında deneyimli ve saygın ulusal konuşmacıların katkılarıyla, içeriği en iyi yansıtacak çeşitli sunum yöntemleri kullanılarak işlenecektir. Aile hekimliği alanını ilgilendiren kurslar, konferanslar, paneller, konsensüs buluşmaları, interaktif tartışmalı olgu toplantıları ve video sunumları ile yararlı bir kongre olacağı düşüncesindeyiz.

3.Ulusal Antalya Aile Hekimliği&1.Aile SağlığıElemanlarıKongresi

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não