07. Julho 2018 - 13:00 até 23:00

2e Gin Up Zeepkistenrace, Mundo, Sábado, 07. Julho 2018

1. Inschrijven via mail naar twek8930@gmail.com met vermelding van naam team en contactgegevens ( tel nr, mail, adres) De inschrijving is pas definitief als u 15 euro per deelnemende zeepkist stort op rekening BE76 3630 6155 2095 op naam van twek events met als mededeling de naam van uw team ! Bij deelname aan de kidsrun ( - 14 jaar) is deelname gratis en volstaat een mail naar twek8930@gmail.com!

Hieronder nog eens het volledig reglement.


Reglement GIN UP zeepkistenrace 07/07/2018
Deelname :
1. Inschrijven via mail naar twek8930@gmail.com met vermelding van naam team en contactgegevens ( tel nr, mail, adres) De inschrijving is pas definitief als u 15 euro per deelnemende zeepkist stort op rekening BE76 3630 6155 2095 op naam van twek events met als mededeling de naam van uw team ! Bij deelname aan de kidsrun ( - 14 jaar) is deelname gratis en volstaat een mail naar twek8930@gmail.com!
2. Bij deelnemers jonger dan 12 jaar moet minstens 1 meerderjarige begeleider tijdens de race aanwezig zijn.
3. De dag zelf ondertekenen de deelnemers het inschrijfformulier waarbij ze zich akkoord verklaren met het reglement (gelezen, begrepen en goedgekeurd en handtekening)
4. Iedere zeepkist moet racen, u doet automatisch mee aan de originaliteitsprijs
5. Ieder team ontvangt een drankkaart van 10 euro
Technische vereisten: de zeepkist
1. Mag op geen enkele manier aangedreven worden (geen trappers, motoren)
2. Mag geen ‘kant en klaar’ voertuig zijn, wel mogen onderdelen van andere voertuigen
gebruikt worden
3. Heeft minstens 3 wielen die de grond continu raken. Een fiets met zijwielen is dus niet
toegestaan
4. Is maximaal 2,5 meter lang, 1,5 meter breed en 2 meter hoog
5. Moet voorzien zijn van een degelijk stuursysteem welke door de bestuurder veilig en stabiel
te bedienen is gedurende de afdaling
6. Moet voorzien van een degelijk remsysteem die kan afremmen en tot stilstand brengen
7. Mag maximaal plaats bieden aan 1 bestuurder en 1 bijrijder
8. Moet voorzien zijn van een plaats om het racenummer te kleven

Aanmelding en keuring :
1. Deelnemers melden zich aan de inschrijftafel waar uw inschrijving gecheckt wordt en een standplaats wordt toegewezen.
2. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de jury op de genoemde technische voorwaarden en de gestelde veiligheidseisen. De jury behoudt zich het recht toe om een zeepkist af te keuren en het team uit te sluiten van deelname aan de race.
3. Na goedkeuring door de jury krijgt de zeepkist een startnummer die duidelijk zichtbaar wordt aangebracht.
4. De startnummers worden door de jury bepaald, hiertegen kan geen bezwaar gemaakt worden.
Veiligheid en aansprakelijkheid
1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen letsels of schade ook niet voor schade of letsels toegebracht door deelnemers aan derden.
2. De zeepkist mag voor niemand een gevaar vormen
3. De bestuurder en eventuele bijrijder zijn verplicht om tijdens de race een degelijke helm en
beschermende handschoenen te dragen. De helm en handschoenen moeten voorgelegd
worden bij de technische controle van de zeepkist door de jury
4. Tevens wordt aangeraden beschermende kleding te dragen met eventueel knie-en
elleboogbeschermers
5. Het is ten strengste verboden om als bestuurder of bijrijder deel te nemen aan de race onder
invloed van alcohol!
De race :
1. De zeepkist moet gedurende de race door 1 en dezelfde bestuurder bestuurd worden
2. Bij de start wordt gebruik gemaakt van een afzetzone waarbij de bestuurder en eventuele
bijrijder zich door maximaal 2 andere mensen mogen laten afduwen. Let wel, de lijn die de
de afzetzone begrensd mag door de 2 duwers nooit overschreden worden!
3. Om de race te winnen moet de zeepkist met alle inzittenden over de eindstreep komen
4. Tijdens het rijden zullen de teams beoordeeld worden op snelheid ( race tegen de klok) en
meeste pech. Dit door de jury, tegen hun oordeel kan geen bezwaar gemaakt worden!
5. De snelheid wordt bepaald door meting van de tijd waarin het parcours wordt afgelegd. De
tijdswaarneming gebeurd elektronisch. De jury maakt de uitslag bekend, daartegen kan geen
bezwaar gemaakt worden.
6. er is ook een prijs voor de originaliteit. Het aanwezige publiek zal door middel van stemmen
kunnen kiezen voor hun origineelste zeepkist!
7. Er kan niet worden gediscussieerd over racetijden en uitslagen
8. Uw zeepkist dient achteraf te worden meegenomen, achterblijvers worden op kosten van
het betrokken team opgehaald en vernietigd.

2e Gin Up Zeepkistenrace

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não