ทริปตุรกี ปี 2018, Mundo, Sexta, 06. Abril 2018

Day1 ศุกร์ 6 เมษายน 2561(Bangkok-Kuwait-Istanbul)
เวลา 24.00 น. (ของวันที่ 5) พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบิน Kuwait Airways
เวลา 02.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Kuwait Airways เที่ยวบิน KU414 รอเปลี่ยนเครื่องบินที่คูเวต
เวลา 14.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูลอาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (IST) (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 4 ชั่วโมง) อาหารบนเครื่องบิน
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นเดินทางรถไฟเข้าเมือง เพื่อเดินทางเข้าที่พัก/ตามอัธยาศัย
เวลา 17.00 น. เดินรอบเมืองใกล้ๆ ที่พัก/อาหารเย็น

Day2 เสาร์ 7 เมษายน 2561 (Istanbul-Dolmabahce Palace & Mosque - Emirgan Park)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางเที่ยวชม Dolmabahce Palace& Mosque
หลังจากนั้นเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อเดินทางไปยัง Emirgan Park (ช่วงที่ไปน่าเทศกาลดอกทิวลิป) อาหารกลางวันบริเวณท่าเรือ
เวลา 14.00 น. นั่งเรือไปยัง Emirgan Park
เวลา 16.00 น. นั่งเรือกลับ ถ้ามีเวลาจะไปช้อปปิ้ง Grand bazaar
กลับที่พัก/อาหารเย็น

Day3 อาทิตย์ 8 เมษายน 2561 (Istanbul-Selcuk)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า/ตามอัธยาศัย/เดินเล่น/ถ่ายรูป
เวลา 10.00 น. เก็บสัมภาระเดินทางไปสนามบินอิสตันบูล (IST) เดินทางไปยัง Izmir
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล โดยสายการบิน Pegasus Airlines
เวลา 14.05 น. ถึงสนามบิน Izmir หลังจากนั้นเดินทางไปยังSelcuk
เข้าที่พัก /ตามอัธยาศัย/เดินเล่น/ถ่ายรูป
เวลา 18.00 น. อาหารเย็น

Day4 จันทร์ 9 เมษายน 2561 (Selcuk- Ephesus)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. เดินทางสู่ Ephesus
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
เวลา 14.00 น. เดินทางไปยัง Pamukkale
เข้าที่พัก/ตามอัธยาศรัย
เวลา 18.00 น. อาหารเย็น

Day5 อังคาร 10 เมษายน 2561 (Pamukkale-Hierapolis)
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. เดินทางสู่ ปามุคคาเล่ (Pamukkale) และ เมืองโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis)
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก/อาหารเย็น/ เตรียมสัมภาระเดินทางสู่ Cappadocia ประมาณเวลาสามทุ่ม(night bus)

Day6 พุธ 11 เมษายน 2561 (Cappadocia-Goreme Open Air Museum)
เวลา 08.00 น. คาดว่าจะถึงเมือง Goreme (เมืองใน Cappadocia) เข้าที่พัก
อาหารเช้า
เวลา 10.00 น. เดินทางไปชมพิพิภัณฑ์กลางแจ้ง Goreme Open Air Museum
อาหารกลางวัน
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับที่พัก/อาหารเย็น

Day7 พฤหัส 12 เมษายน 2561 (Cappadocia)
เวลา 05.00 น. เตรียมตัวเดินทางไปชมอาทิตย์ขึ้น บนบอลลูน ชมวิวมุมสูงเมือง Goreme
เวลา 10.00 น. อาหารเช้า แล้วเตรียมตัวไปเที่ยวรอบเมือง(One Day Trip) เที่ยว Goreme Panorama, Selime Rock Monastery, Ihlara Canyon, Derinkuyu underground city, Rose Valley และ Pigeon Valley. (อาหารกลางวันในแพ็คเก็จ)
เวลา 17.00 น. เดินทางกลับที่พัก/อาหารเย็น

Day8 ศุกร์ 13 เมษายน 2561 (Cappadocia-Istanbul)
เช้าเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางไปยังอิสตันบูล (ยังไม่ได้สายการบินและเวลาเดินทางที่แน่นอน)
เวลา 12.00 น. คาดว่าถึงสนามบิน SAW อีกสนามบินของเมืองอิสตันบูล นั่งรถไปต่อเรือข้ามฝั่งไปยังท่าเรือ Eminonu-Kadikoy เข้าที่พัก/อาหารกลางวัน
เวลา 15.00 น. เดินทางไปเที่ยวต่อ Suleymaniye Mosque /เดินเล่น Hippodrome/ช้อปปิ้ง เท่าที่มีเวลา

Day9 เสาร์ 14 เมษายน 2561 (Istanbul- Blue mosque-Yerebatan sarayi-Topkapi Palace )
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางเที่ยวชม Blue mosque ชมอ่างเก็บน้ำ Yerebatan sarayi
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
เวลา 1300 น. ชม Topkapi Palace
เวลา 17.00 น. เดินทางไป Spice Brazaar ชิม/ช้อป/กลับที่พัก/อาหารเย็น

Day10 อาทิตย์ 15 เมษายน 2561 (Hagia sophia - Istanbul archaeological museum - Chora museum-Galata tower )
เวลา 07.00 น. อาหารเช้า
เวลา 08.00 น. เดินทางสู่เป้าหมายวันนี้ Hagia sophia , Istanbul archaeological museum , Chora museum
เวลา 12.00 น. อาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางสู่ Galata tower
เวลา 16.00 น. เดินทางกลับ/อาหารเย็น /ช้อปปิ้ง
อาจต้องฝากกระเป๋าโรงแรมแล้วกลับมาเอาอีกทีตอนค่ำ

Day11 จันทร์ 16 เมษายน 2561 (Istanbul-Bangkok)
เวลา 00.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (IST) เช็คอินสายการบินคูเวต
เวลา 03.20 น. ออกเดินทางจากอิสตันบูล สาบการบิน Kuwait Airways เที่ยวบิน KU 156 ต่อเครื่องที่คูเวต ถึงกรุงเทพ เวลา 00.20 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2561

ค่าใช้จ่าย คนละ 20000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ และค่าบอลลูน )

ทริปตุรกี ปี 2018

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não