19-oji mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalinė istorija“, Mundo, Quinta, 22. Março 2018

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas 2018 m. kovo 22 d. rengia mokslinę konferenciją „Genealogija ir lokalinė istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“.

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, dera atsigręžti ir dar kartą padiskutuoti apie lietuvių tautos ir visuomenės genealoginį tapatumą, lokalinę ir valstybinę savimonę, jos formavimosi
prielaidas ir tęstinumą. Panevėžio kraštas, išugdęs nemažai Lietuvos valstybei ir kultūrai nusipelniusių žmonių, tokiam forumui yra itin tinkama vieta.

Konferencijoje atminties institucijų darbuotojus, mokslininkus, paveldo tyrinėtojus kviestume aptarti ne tik tradicinę kraštotyros veiklą, jos tikslų ir metodų kaitą XXI amžiuje, bet ir genealogijos ir lokalinės istorijos (angl. local history) vaidmenį tinklaveikos visuomenėje, bendruomenių įtraukimą, pristatyti aktualius projektus, genealoginių tapatumų tyrimų rezultatus ir šaltinius, padiskutuoti apie jų prieigą, skaitmeninimą, sklaidą.

Akivaizdu, kad sisteminiai genealogijos ir lokalinės istorijos tyrimai ir patrauklus jų pristatymas visuomenei neįmanomi be biografistikos, šaltiniotyros, rankraštinės ir spausdintos knygos istorijos, dokumentinio paveldo, dokumentinių medijų komunikacijos ir antropologijos išmanymo. Todėl kviestume konferencijoje aktyviai dalyvauti ne tik bibliotekininkus, archyvistus, muziejininkus, bet ir istorikus, filosofus, etnologus, literatūrologus, menotyrininkus, komunikacijos ir informacijos tyrėjus ir profesionalus.

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI KVIEČIA TEIKTI PRANEŠIMUS.
Pranešimų tematiką ir visą reikalingą informaciją rasite čia:

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimų santraukas (ne daugiau kaip 200 žodžių) iki 2018 m. vasario mėn. 9 d.
Pranešimų santraukas prašome siųsti el. paštu:


Autoriai apie įtrauktus į konferencijos programą pranešimus bus informuoti iki 2018 m. vasario mėn. 15 d.

Pagal pranešimus numatoma išleisti mokslinių (recenzuojamų) straipsnių rinkinį.
Konferencijos vieta – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
(Respublikos g. 14, Panevėžys).

Konferencijos organizacinis komitetas:
Prof. dr. Arvydas Pacevičius (pirmininkas)
Genovaitė Astrauskienė
Dr. Inga Liepaitė
Rima Maselytė
Dr. Rimantas Miknys
Audronė Palionienė
Dr. Tomas Petreikis
Jolita Steponaitienė
Doc. dr. Vykintas Vaitkevičius

Kontaktiniai asmenys:
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Genovaitė Astrauskienė, tel: (845) 46 48 61,
mob. tel.: + 370 616 19 701,
el. paštas.:

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas
Agnė Zumbrickaitė, tel.: (85) 236 6104, el. paštas:

19-oji mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalinė istorija“

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não