01. Dezembro 2018 - 12:00 até 15:00

012 Avarel'de Balık Tut!, Mundo, Sábado, 01. Dezembro 2018

012 Avarel'de Balık Tut!
Avarel, ODTÜ’nün en yüksek yapısı olan Merkez Mühendislik binasıdır. Efsaneye göre her yıl birileri gece vakti Avarel’in tepesine çıkıp balık tutar. Mimarlık öğrencilerinin jüri dönemlerinde Avarel’in çatısına çıkıp intihar ettiği de söylenir. Bu söylentilerin gerçeklik payı olmamasına karşın Merkez Mühendislik binası okul yönetimince “nolur nolmaz” denerek şenlik döneminde akşamları kilitli tutulur.

012 Avarel'de Balık Tut!

Encontrar mais eventos em torno de você
Obter recomendações de eventos com base em seu gosto Facebook. Obtê-lo agora!Mostre-me os eventos adequados para meAgora não